اندیشه پرداز نماینده برتر آسیاتک
آسیاتک اینترنت یکاندیشه پرداز قائم

دارای مجوز ISP به شماره 143-35-11 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

نماینده فروش شرکت انتقال داده های آسیاتک به شماره مجوزFCP به شماره 16-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی